Private høretjek er det billigste

Billigere apparater fra private leverandører

Høreapparater fra private leverandører er billigst, viser undersøgelse fra Region Midtjylland.

Hver gang en borger går til en offentlig høreklinik, koster det næsten dobbelt så meget, som hvis samme person gik til en privat klinik. Det viser beregninger fra Region Midtjylland fra 2010. Her har man kortlagt omkostningerne i regionens kommuner til behandling på henholdsvis offentlige og private høreklinikker.

Samme billede tegner sig i Region Hovedstaden viser et notat fra regionens centrale administration fra januar i år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Tallene kommer ikke bag Dansk Hørecenter, der har 21 privatklinikker i landet.

- Det har vi jo vidst hele tiden. Men det strider mod politikernes interesser, der er en stærk offentlig sektor. Men i en tid, hvor der skal spares overalt, er det hul i hovedet, at de private klinikker ikke tager sig af flere patienter, når de kan gøre det hurtigere og billigere, siger kommunkationsdirektør i Dansk Hørecenter, Niels Jørgen Langkilde.

Kan frit vælge
I dag kan man frit vælge mellem en offentlig og privat klinik. En offentlig klinik er gratis, mens man får 5607 kroner i tilskud, hvis man vælger en privat, som kommunen skal betale. Overskrider prisen på høreapparat og behandlingen dette beløb, skal man selv betale resten.

Ifølge beregningerne fra Region Midtjylland koster en offentlig behandling i gennemsnit 8755 kroner for skatteyderne, mens en privat koster tilskuddets pris på 5607 kroner. Hertil skal fratrækkes momsen, som staten får igen, så beløbet lander på 4486 kroner.

Kommunen selv skal kun betale høreapparatets pris og 30 procent af behandlingen på offentlige klinikker. Resten får kommunen refunderet af staten.

Ifølge Niels Jørgen Langkilde kan det derfor betale sig for kommunerne at fastholde patienterne på de offentlige klinikker, selvom det samlet set er dyrere for staten, når staten skal betale 70 procent af behandlingen.

- Det er skatteborgerne, der betaler prisen for, at systemet er så mærkeligt indrettet. Og patienterne lider under de lange ventetider i det offentlige.

Kræver dyrere behandling
I regionerne mener man, at forskellen i pris skyldes, at de private klinikker tager sig af patienter med mere simple hørelidelser, mens de mere komplicerede hørelidelser kræver en dyrere behandling.

- Det er ikke et kvalitetsstempel at udlevere høreapparatet i sig selv til en lav pris. Det er kvalitet, når vi udleverer de rigtige høreapparater til de rigtige mennesker, siger kontorchef Tommy Kjelsgaard i Sundheds- og Socialpolitisk Kontor i Danske Regioner.

Han påpeger, at en del af de høreapparater, som de private klinikker uddeler, aldrig bliver brugt. Ifølge Jes Søgaard, direktør i Institut for Sundhedsvæsen og professor i sund-hedsøkonomi, er det oplagt, at det offentlige tager sig af komplicerede patientgrupper, mens der er god fornuft i, at de private klinikker tager sig af de mere simple.

- De private høreklinikker har specialiseret sig i hurtigt og billigt at tage sig af de mest almindelige hørelidelser. Derfor bør kommunerne ikke have et incitament til at fastholde patienterne. Omvendt mangler der mere gennemsigtighed med kvaliteten hos de private klinikker, siger han.