Præstejobbet upopulært

Antallet af studerende på teologistudiet på Aarhus Universitet rasler ned. På fire år er der blevet 200 studerende færre.

Præstejobbets en­som­hed, søndagsarbejdet og de skif­ten­de ar­bejds­ti­der er ble­vet upo­pu­lært blandt unge.

Ale­ne på Aarhus Universitet var der 200 fær­re i gang sid­ste år end for fire år si­den, hvor over 1000 teologistu­de­re­de.

Aalborg Stift er stærkt afhængig af, at der bliver uddannet et tilstrækkeligt antal præster teologer fra Aarhus Universitet. Derfor håber biskop i Aalborg Stift Sø­ren Lod­berg, at udviklingen vender.

- Der­for er jeg glad for, at teo­lo­gi­stu­di­et net­op har med­del­t, at de vil ned­to­ne de klas­sis­ke sprog. Det vil lok­ke fle­re til, si­ger han til Nordjyske.