Popcorn på Samsøs kyster

Som led i en katastrofeøvelse smed et skib i dag en større mængde popcorn i vandet nær Samsøs østkyst.

Farvandet øst for Samsø var onsdag hjemsted for en stor beredskabsøvelse.

Netop dette område er et af de steder, hvor flest skibe går på grund i de danske farvande. På Samsø frygter man derfor, at der en dag indtræffer en oliekatastrofe, der kan skade havmiljøet og øens kyster.

For at være gearet til at formindske skaderne af en eventuel olieforurening deltog det lokale redningsberedskab, politiet, Silkeborg Statsskovdistrikt, Beredskabsstyrelsen og Søværnets Operative Kommando i dagens øvelse.

Øvelsesscenariet var et større tankskib, der på grund af en eksplosion om bord lækkede et større kvantum olie.

I stedet for at anvende rigtig olie valgte deltagerne i øvelsen i stedet at smide popcorn i vandet. De poppede majskerner flyder nemlig i vandet på nogenlunde samme måde som olie, og på den måde blev øvelsen så autentisk som muligt.

Deltagerne i øvelsen havde herefter til opgave at inddæmme popcornene i et forsøg på at forhindre dem i at drive i land.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.