Politikere: Vi vil have en bro

Stort flertal bakker op om planer om Kattegatbro

Et stort flertal af de østjyske folketingskandidater er tilhængere af en bro over Kattegat.

TV 2 | ØSTJYLLAND har spurgt samtlige opstillede politikere i Østjyllands Storkreds og i Silkeborg om, hvorvidt de vil arbejde for en fast forbindelse mellem Østjylland og Sjælland.

85 procent af folketingskandidaterne svarer, at de vil arbejde for en bro. Fire procent svarer nej, mens 11 procent er i tvivl eller på anden vis tager forbehold for projektet.

Beslutning skal fremskyndes
Det er ikke kun opbakningen til en Kattegatbro, der er stor. Et markant flertal af politikerne mener, at beslutningen om en bro skal tages hurtigst muligt.

Blandt de politikere, der ønsker sig en bro, svarer 85 procent, at processen skal fremskyndes.

Der er lagt op til, at Folketinget skal træffe beslutning om Kattegatforbindelsen i 2013. Men blandt folketingskandidaterne i Østjylland er der altså stort flertal for, at beslutningen skal tages tidligere.

Oversigt: Se politikernes holdning til en Kattegatbro