Politi beslaglægger mere kokain

En ny statistik som viser, hvor meget politiet beslaglægger af narko viser, at Århus Politi i 2006 fandt frem til væsentlig mere kokain end året før.

Til gengæld har politiet i Århus beslaglagt væsentlig færre ecstasy-piller.

Politifolk har i de senere år oftere og oftere fundet kokain i lommer og skuffer hos folk, når de har visiteret og ransaget. Sidste år var ingen undtagelse, viser opgørelsen over beslaglagt narkotika i 2006. Det oplyser www.politi.dk.

I Århus beslaglagde politiet i 2006 9,22 kilo kokain. året før var mængden 1,78 kilo.

Til gengæld er mængden af konfiskerede ecstasypiller faldet væsentligt fra 1802 styk i 2005 til 468 stykker i 2006.

I Randers er der ikke sket en stigning i konfiskeringen af kokain, men i antallet af ecstasypiller. Her har Randers Politi beslaglagt 1104 piller i 2006 mod 668 året før.

<a href="http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/4C1F0D36-396E-480A-A6D1-53C5CE156BCF/0/Beslaglagt_maengde_2006.pdf" target="_blank">Se hvor meget narkotika politiet har beslaglagt i 2006</a>

<a href="http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D2BBC321-003E-473A-B550-DE46D6727C2E/0/BeslaglæggelseafnarkotikaiDanmark2005beslaglagtmængde.pdf" target="_blank">Se hvor meget narkotika politiet har beslaglagt i 2005</a>