Penge til amtsborgmesteren

Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen modtager i dag 10.000 kroner, der skal bruges til at gøre livet lettere for handicappede.

I dag modtager amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen 10.000 kr. fra DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer. Anledningen er Handicapår 2003, og formålet med pengene er, at der skal gøres en indsats af blivende karakter for handicappede i regionen.

På Klostertorv i Århus midtby er der gjort klar til, at handicapårets buskaravane ruller ind kl. 15. Buskaravanen startede i Ålborg og slutter i København den 18. juni, og til hver af de 15 byer, den besøger undervejs, bringer den festlige aktiviteter og indslag, som skal give indtryk af, hvad det vil sige at være handicappet i dagens Danmark.

Som en del af arrangementet vil DSI overrække amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen en check på 10.000 kr. Sammen med checken følger en opfordring til at sætte fokus på handicappedes vilkår og et krav om at bruge pengene i et samarbejdsprojekt med den regionale DSI- afdeling, så de bliver til gavn for så mange handicappede som muligt.

Århus Amt og DSI-Århus Amt har valgt at bruge de 10.000 kr. til at starte et projekt om tilgængelighed for handicappede.

- I Århus Amt tager vi med glæde mod opfordringen til at lave et projekt sammen med DSI. Vi har brug for og værdsætter et godt samarbejde med brugerne, når vi skal udvikle vores service over for handicappede borgere, udtaler amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen.

- I projektet har vi valgt at sætte fokus på tilgængelighed, fordi det er et meget væsentligt område, når det gælder handicappedes ret til et liv på lige fod med alle andre.

I projektet vil der blive gennemført vurderinger af tilgængelighedsforholdene på udvalgte institutioner i amtet. Derudover vil handicapkonsulenter fra Dansk Center for Tilgængelighed rådgive amtet i nye byggeprojekter, ligesom de vil stå for et kursus om tilgængelighedsforhold for amtets byggesagsbehandlere.