Patienter i tryggere hænder

Flere nyudskrevne får hjemmebesøg

Foto: Colourbox

Fremover kan alle borgere over 65 år blive tilbudt et hjemmebesøg, efter de er blevet udskrevet fra hospitalet. Det besluttede man i Region Midtjylland i dag.

Tidligere var ordningen forbeholdt sårbare ældre fra 78 år, men betydeligt yngre borgere kan have stor gavn af et opfølgende besøg, og derfor besluttede regionsrådet, at ændringen træder i kraft med det samme.

- Tidligere har vi skudt med spredehagl. Vi har fokuseret for meget på alder og for lidt på behov. Det laver vi om på nu, hvor vi vil vurdere alle patienter over 65 og kun bevilge hjemmebesøg, hvis vedkommende har brug for det. Nogle 72-årige kan godt håndtere at komme hjem, mens en noget yngre omvendt kan have behov for forskelling hjælp, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Det opfølgende hjemmebesøg, der nu er henvendt til personer fra 65 år, skal sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der bliver udskrevet fra hospitalet.

Fra i dag kan også patientens egen læge råde hospitalet til et opfølgende besøg derhjemme, hvis den praktiserende læge vurderer, at borgeren har brug for hjælp for eksempel i forhold til at tage medicin.

Den nye ordning betyder, at samarbejdet mellem de praktserende læger og regionen øges.

- Jeg ser det som en naturlig udvikling, at vi skal tættere på hinanden i sundhedsvæsnet. Den nye ordning vil sikre helheden i vores behandling af patienten, så vedkommende både før, under og efter et sygehusophold er i trygge hænder, siger regionsrådsformand Bent Hansen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Tidligere var hospitalet ene om at kunne tage initiativ til et hjemmebesøg.