Pas på glatte veje

Varslinger om glatføre flere steder i Østjylland

DMI og Vejdirektoratet varsler her til morgen om glatte veje flere steder i Østjylland.

Prognoserne viser alene risikoen for rimglatte veje. Hvis vejene er våde og temperaturen falder til under frysepunktet, kan vejene blive isglatte.

Ifølge prognosen er det især i området nord for Aarhus og i et bælte i den vestlige del af regionen omkring Silkeborg og nordfor at risikoen for glatte veje er størst.

Når prognoserne viser risiko for rimglatte veje, vil vejnettet normalt være farbart på grund af Vejdirektoratets og kommunernes glatførebekæmpelse.