Par i krise søger hjælp i kirken

Kirken besøges ikke længere kun af lykkelige par, der står foran et bryllup, fortæller sognepræst ved Århus Domkirke.

Sognepræst ved Frederiksberg Slotskirke Annette Sørensen har gennem de senere år oplevet en stigning i henvendelser. I dag opsøges hun i gennemsnit en gang om måneden af et par, der efter at have forsøgt sig hos psykolog og parterapeut vil høre præstens tanker.

- De har ikke den samme blufærdighed over for kirken som tidligere, og det er rygtedes, at man kan gå til præsten og få et godt råd. Kirken er et gratis tilbud, som mange ser som en sidste mulighed inden skilsmissen, siger Annette Sørensen til Kristeligt Dagblad.

Tendensen bekræftes af præster i København, Århus og Odense, blandt andre sognepræst i Århus Domkirke, Sabine Bech-Hansen, der siger:

- Den stigende efterspørgsel viser, at der er et regulært behov for en form for folkekirkelig ægteskabsrådgivning. Parrene søger den alvor, kristendommen giver ægteskabet. Vielsesritualets betoning af barmhjertighed, ydmyghed og tilgivelse er ikke kun vigtige i ægteskabets første tid, men også i det lange løb og i tilfælde af en skilsmisse.

Ikke alle er dog lige begejstrede for tanken om en folkekirkelig ægteskabsrådgivning.

- Vi skal passe på ikke at blive for moraliserende. Jeg så hellere, at man gjorde en større indsats for at synligøre tilbuddet om sjælesorg og den særlige gren af sjælesorg, som de ægteskabelige samtaler udgør. Det er ikke præstens opgave at rådgive eller udstikke løsninger, men at lytte og hjælpe til at skabe struktur over de tanker og følelser, mennesket har, siger sognepræst i Fredens Sogn i Odense, Charlotte Karlsen.