Pædagogstrejke i Rosenholm

Pædagoger nedlægger arbejdet i protest mod en række besparelser i kommunens institutioner.

Pædagogerne og pædagogmedhjælperne i Rosenholm Kommune har i dag nedlagt arbejdet i protest mod politikernes besparelser.

14 ud af i alt 15 politikere i byrådet har vedtaget et budgetforlig, der giver færre pædagog- og rengøringstimer i kommu- nens børnehaver og skolefritidsord- ninger. På SFO'en Solgården i Mørke betyder det for eksempel, at børnene én dag om ugen skal opholde sig udendørs. På den måde er der ikke brug for så mange pædagoger, ligesom det ikke er nødvendigt at gøre rent indendørs.

Pædagogerne og pædagogmedhjælperne er voldsomt utilfredse med besparel- serne, men den aktuelle strejke skyldes, at byrådets politkere har afslået at deltage i en høring med forældrene og de ansatte i dag.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om strejken i dagens udsendelser