Overskuddet forsvandt

Et forventet overskud på 65 millioner kroner i Skanderborg Kommune er forsvundet på grund af store serviceudgifter.

Når økonomiudvalget i Skanderborg Kommune i næste uge fremlægger resultatet af årets tredje budgetopfølgning for byrådet, er det med nedslående nyt.

I første omgang var der budgettet et overskud på 65 millioner, men det bliver i stedet et plus på 3,1 millioner. Ifølge Horsens Folkeblad skyldes det betydeligt lavere overskud, at udgifterne til service har været meget højere, end kommunens medarbejdere havde regnet med.