Østjyderne kørte pænt

Falck har haft en særdeles rolig morgen, til trods for at de østjyske vejstrækninger var pletvis glatte.

Årets første morgen med glatføre plejer at skabe travlhed hos Falck. Men tilsyneladende har bilisterne lært at køre efter forholdene.

Under alle omstændigheder kunne vagthavende på Falcks vagtcentral i Skejby, her til formiddag melde om en særdeles rolig morgen. Og det til trods for, at der flere steder i regionen var meget glat.