Østjyder lever længere

Østjylland er en af de to landsdele i Danmark, der har den længste gennemsnitlige levetid.

De drengebørn, der bliver født i Østjylland i dag, kan regne med i gennemsnit at komme til at leve i 75,9 år. De nyfødte piger i landsdelen kan som gennemsnit forvente at leve i 80,2 år.

Dermed er Østjylland en af de to danske landsdele, der har længste gennemsnitlige levetid. Den anden er Nordsjælland, hvor tallene er præcis som her i regionen.

Til sammenligning er tallene på landsplan 75,1 års forventet levetid for nyfødte drenge og 79,7 år for pigerne.

Tallene stammer fra Danmarks Statistiks udgivelse "Det nye demografiske danmarkskort", der rummer en stor mængde tal om befolkningen, opgjort efter de nye kommunegrænser.

Af tallene fremgår også, at kvinder på Samsø tilsyneladende er særligt stærke. I hvert fald er dødeligheden blandt øens kvinder 18 procent lavere end landsgennemsnittet.

Hele udgivelsen kan downloades <A href="http://www.tv2oj.dk/admin/nyheder/Upload/Dokumenter/Det%20nye%20demografiske%20danmarkskort%20.pdf" target=_blank>ved at klikke her.</A>