Oliefabrik er muligt terrormål

Folketingspolitikere er bekymrede over, at den eksplosionsramte fabrik AarhusKarlshamn har et stort lager af hexan.

Flere politikere kræver sikkerheden omkring virksomheden AarhusKarlshamn bliver undersøgt.

AarhusKarlshamn er som særlig risiko-virksomhed omfattet af den skærpede terrorlovgivning. Loven sætter meget skarpe grænser for, hvad virksomheden selv må oplyse om mængden af eksplosionsfarlige stoffer, fordi de kan blive et mål for terroranslag.

Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, vil tage sagen op med beredskabsminister Søren Gade:

- Det er nyt for mig, at oliefabrikken har et så stort lager af et potentielt farligt stof som hexan tæt på byen, siger han til Jyllands-Posten

Også Enhedslistens Per Clausen er kritisk. Han kræver lagrene af hexan helt væk fra bymidten.