Odder får Venstre-borgmester

Den politiske debutant Niels-Ulrik Bugge bliver borgmester i Odder i alliance med De Konservative og Kommunelisten.

Venstremanden Niels-Ulrik Bugge, der ikke tidligere har siddet i byrådet, bliver ny borgmester i Odder Kommune.

Ifølge Odder Kommunes hjemmeside har det borgerlige valgforbund i kommunen (Venstre, Konservative, Kommunelisten) i nat indgået en konstitueringsaftale for den kommende byrådsperiode.

Konstitueringen ser i store træk således ud:

Niels-Ulrik Bugge (Venstre) bliver ny borgmester.

Bruno Møller (Kommunelisten) bliver viceborgmester og medlem af Økonomiudvalget.

Verner Møller (konservativ) bliver formand for Kultur- og Teknikudvalg.

Niels Rosenberg (konservativ) bliver formand for et ad hoc Sundhedsudvalg og medlem af Økonomiudvalget.

Oppositionen tilbydes formandsposten i Undervisnings- og Socialudvalget

Partierne forhandler videre i dag om andre pladser i udvalg, råd og nævn.