Nyt våben til betjente i Århus

Forsøg med peberspray i landets næststørste politikreds. Det kan mindske brugen af pistol.

Det bliver betjente i Århus politikreds, der som de første i landet skal udstyres med peberspray.

Det er et magtmiddel, som politiet i nogle tilfælde kan vælge som alternativ til pistolen. Netop i Århus brugte en betjent fredag aften sin pistol mod en 17-årig dreng, der med en stor kniv i hoftehøjde gik truende frem mod ham på en snæver trappeopgang. Drengen blev såret i det ene ben. Rigspolitiet er blevet kritiseret for at tøve for længe. Oddersvicepolitimester Ib Henricsson skrev således i sin lærebog "Politiret" fra sidste år, at det kan undre, at "dette magtmiddel, der er særdeles anvendeligt i en nødværgesituation, ikke for længst er blevet en del af politimandens personlige udrustning". Politifolk i flere andre lande, også de nordiske, bruger peberspray for at pacificere borgere, der optræder truende.