Nyt våben mod spøgelsesbilister

To steder i Østjylland skal nye skilte forhindre spøgelsesbilister på motorvejen.

Vejdirektoratet tager et nyt våben i brug i kampen mod spøgelsesbilister. To steder i Østjylland vil der i de kommende uger bliver opsat nye skilte, der skal forhindre, at bilister kører imod kørselsretningen på motorvejen.

På afkørslerne ved Hørning og Skanderborg Vest skal de nye skilte, der indeholder en afvisende hånd og ordet STOP, advare bilisterne om, at de kører i den forkerte retning. I dag kører spøgelsesbilister normalt forbi fire røde indkørsel forbudt-skilte og overser to modsatrettede pile på kørebanen. Men det er åbenbart ikke altid nok.

Vejdirektoratet håber på, at de nye skilte virker på bilister, der ikke opfatter almindelige færdselstavler. Skiltene har i flere år været benyttet i Østrig, og i Danmark skal de i første omgang være opstillet som forsøg i fem år. Vejdirektoratet benytter i første omgang skiltene ni steder i landet.