Nyt team skal forebygge ungdomskriminalitet

Østjyllands Politi og Århus Kommune har oprettet et "Youth Offending Team", der skal få unge kriminelle på rette spor igen.

Målgruppen for det nye team er unge mellem 14 og 18 år, der har begået førstegangs-kriminalitet, gentagen alvorlig kriminalitet, personfarlig kriminalitet, eller som medvirker til at anstifte uro.

Youth Offending Team (YOT) dækker boligområderne Gellerupparken, Bispehaven og Holmstrup og bliver den hidtil bredeste sammensætning af medarbejdere på tværs af myndigheder og afdelinger.

- Den hurtige og koordinerede indsats er afgørende, når vi skal stoppe ungdomskriminaliteten. Det viser både undersøgelser og erfaringer. Derfor giver det god mening at politi og kommune går sammen i en ny enhed. Vi skal sætte mere effektivt ind over for den enkelte unge, der er på afveje. Både af hensyn til samfundet og den unge selv, siger politidirektør ved Østjyllands Politi Jørgen Ilum.

YOT består af en politibetjent, to til tre socialarbejdere, en UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og en PPR-medarbejder (pædagogisk, psykologisk rådgivning).

Der forventes omkring 200 sager årligt.