Nyt forsøg skal hindre højresvingsulykker

For mange cyklister er højresvingende lastbiler noget af det, der gør dem allermest utrygge. Og ulykkerne er som regel meget voldsomme.

I denne uge lancerer Århus Cykelby et trafikforsøg, der med radardetektering af lastbiler skal advare cyklister om mulige farer i krydsene.

Århus Cykelby har udviklet et helt nyt koncept, der gennem infotavler skal fastholde og gøre cyklisterne mere opmærksomme på de højresvingende lastbiler.

Systemet virker ved at højresvingende lastbiler i krydsene registreres via en radar, der udløser en række advarsler til cyklister på vej ned i krydset, om at de skal tage sig i agt for de højresvingende store køretøjer.

På sigt ønsker kommunen at bruge systemet i kryds med meget cykel- og lastbiltrafik, så antallet af ulykker falder.

Teknikken afprøves fra fredag ved krydset Søren Frichs Vej og Ringgaden.