Nyt bomsvigt på Grenaa-Banen

Søndag formiddag svigtede bommen igen ved den berygtede jernbaneoverskæring på Grenaavej nord for Århus.

Jernbaneoverskæringen ved Grenaavej i Århus svigtede igen søndag formiddag. Det oplyser SFs trafikordfører, Morten Homann.

En af Morten Homanns bekendte var med toget fra Grenaa mod Århus. Ifølge øjenvidnet bremsede toget voldsomt op umiddelbart inden jernbaneoverskæringen. Det viste sig, at bommene ikke var gået ned.

Nu skal der en gang for alle styr på sikkerheden, mener Morten Homann.

- Det er ikke betryggende, at det - på trods af meget fokus og stort arbejde - endnu ikke er lykkedes at skabe tilstrækkelig sikkerhed for, at bomanlægget ved Grenåvej virker. Derfor vil jeg i dag tage kontakt til trafikministeren for at sikre, at der kommer styr på sikkerheden på anlægget, siger Morten Homann.

- Det er glædeligt, at der endelig er en aftale på plads om at etablere en niveaufri skæring mellem banen og Grenåvej - og det vil naturligvis løse problemet for Grenåvejs vedkommende. Men der er stadig lang tid til en vejbro kan stå klar, og det er helt uholdbart, hvis vejtrafikanter og togpassagerer må leve med usikkerheden så længe, siger SFs trafikordfører.