Nye strejker torsdag

Arbejdsnedlæggelser i dagplejen i Århus, på skolerne i Syddjurs og i daginstitutionerne i Favrskov Kommune.

Torsdagen byder på nye omfattende strejker og faglige møder i Østjylland i protest mod de kommunale besparelser.

I Århus Kommune nedlægger dagplejerne arbejdet i dag. Det sker med den begrundelse, at kommunens nye budget giver forringelser i dagplejen og undergraver forældrenes frie valg.

I Århus fortsætter også strejken på daginstitutioner og i skolefritidsordninger. Det besluttede et overvældende flertal af pædagogerne og pædagogmedhjælperne på et stormøde onsdag aften.

I den nye Syddjurs Kommune indleder lærerne på en lang række skoler dagen med faglige møder, som forventes at vare hele dagen.

I den nye Favrskov Kommune holder pædagoger og pædagogmedhjælpere på daginstitutionerne et daglangt fagligt møde.

Det sker i protest mod onsdagens budgetforlig. Efter de aktionerendes mening betyder forliget, at standarden på institutionerne sættes efter det laveste niveau i de gamle kommuner.