Ny undersøgelse om Beder-sagen

Århus Kommune har bedt Kommunernes Landsforening om at indlede en undersøgelse af, om der er begået svigt i Beder-sagen.

Århus Kommune har bedt Kommunernes Landsforening (KL) indlede undersøgelse af, om der er begået svigt i den pædagogiske eller administrative ledelsesmæssige håndtering af sagen, som førte til straffedomsfældelse af en ansat på daginstitutionen Grønnebakken i Beder.

På baggrund af domsafsigelsen i Beder-sagen i december 2007 besluttede Århus Kommune, at der skulle iværksættes en videre undersøgelse af de tjenstlige forhold.

Begrundelsen var, at der under retssagen fremkom nye oplysninger, som ikke var kendt, da Århus Kommune forud for retssagen selv gennemførte en personalejuridisk undersøgelse.

I forbindelse med kommunens egen undersøgelse blev der fremsat skriftlig kritik mod tre ledere og en medarbejder. Det kan tilføjes, at en pædagogisk leder selv opsagde sin stilling, ligesom der blev indgået en aftale om fratræden med en dagtilbudsleder.

KL-undersøgelsen tilrettelægges metodemæssigt som en undersøgelse baseret på det skriftlige materiale, som har dannet baggrund for Århus Kommunes egen undersøgelse, domsudskrift, politiafhøringsrapporter samt eventuelt yderligere oplysninger tilvejebragt gennem interviews.

Rapporten ventes færdig midt i juni.