Ny sø gavner miljøet i Århus Bugt

Efter tre års forberedelser indvies den nye Egå Engsø officielt i dag, til gavn for vandmiljø og dyreliv.

Når repræsentanter for Århus Kommune og amtet i dag officielt indvier Egå Engsø i Egådalen mellem Lystrup og Vejlby, sætter de punktum for tre års forberedende arbejde.

Den 100 hektar store sø vil sammen med 50 hektar omgivende enge (svarende til mere end henholdsvis 200 og 100 fodboldbaner) vil hvert år fjerne 36 tons kvælstof og 600 kg fosfor fra Egåen og dermed fra Århus Bugt.

Det vil give renere vand og mindre iltsvind i bugten.

Samtidig vil søen og engene give betydeligt bedre leveforhold for oddere, fugle og andre dyr i området.

Se mere om det store naturprojekt i TV2 | ØSTJYLLAND kl. 19.30.

Link til amtets hjemmeside om den nye sø - <A href="http://www.aaa.dk/aaa/index/serviceomraader/nm/nm-vandmiljoe/nm-retablering_af_vaadomrader/nm-vmplystrup.htm" target=_blank><STRONG>klik her.</STRONG></A>