Ny overskæring af Grenaabanen bliver forsinket

En niveaufri overskæring skal adskille Grenåvej i Århus fra Grenaabanen. Men overskæringen kommer ikke som ventet i 2008.

En niveaufri overskæring på Grenåvej er yderligere forsinket, skriver Århus Stiftstidende.

Trafikstyrelsen, der har ansvar for jernbanedelen, har nemlig indstillet sig på, at uanset hvilket forslag, man vælger, så vil det blive udskudt minimum et år. Forventningen var ellers, at en niveaufri skæring, der skiler biler og tog ad, kunne være etableret i 2008.

Det er staten, der står for at betale og bygge projektet. Derfor bestilte Transport- og Energiministeriet en rapport hos konsulentfirmaet Cowi, der udover at vurdere to kendte løsninger med henholdsvis en vejbro og en togbro, også kom op med en tredje mulighed - en lavere bro til tog med udgangspunkt i de eksisterende spor.

Forleden var fire folketingspolitiske trafikordfører på feltstudie på stedet. De udtalte sig positivt om den nye løsning, der bliver både billigere og øjensynligt mindre belastende for området.
Staen har dog endnu ikke taget stilling til, om det er tog eller biler, der skal køre på bro. Og den nyeste løsning kræver en tidkrævende VVM-undersøgelse.

I maj meddelte teknisk afdeling i Århus Kommune Trafikministeriet, at det var en god ide at arbejde videre med den nye togbro.

Teknisk rådmand Peter Thyssen (R) bad staten gå videre, men underrettede ikke byrådet om det nye forslag. Det har nu vakt bestyrtelse.

- Det er som minimum udtryk for meget dårlig forvaltning. I værste fald er der tale om magtmisbrug, siger Henrik Vestergaard (V).

Peter Thyssen blev i aftes bedt om en forklaring af teknisk udvalg, skriver avisen.