Ny motorvej: Kredser om midtløsning

Klar med VVM-undersøgelse for kommende motorvej

Den stiplede linje er den del af vejen, der planlægges som motortrafikvej. Det sidste stykke en mod Aarhus er motorvej. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektorat er nu klar med en længe ventet VVM-redegørelse for rute 26, der her i Østjylland omfatter landevejen mellem Århus og Søbyvad.
Her skal der bygges en ny vej, der på strækningen nærmest Aarhus bliver ny motorvej. Fra Voldby, henholdsvis Farre, og vest på skal der være motortrafikvej.

Og selv om undersøgelsen ikke anbefaler en bestemt løsning så peger flere af resultaterne på, at den linjeføring, der ligger tættest på den eksisterende vej, Midt-løsningen, også er den giver færrest gener for mennesker og dyr.

- Linjeføring Midt vil påvirke færrest ejendomme og medføre det mindste antal totalekspropriationer, konkluderer Vejdirektoratet. ( Se faktaboks.)

Går værst ud over ejendomme på landet
Og det er mest landejendomme, der rammes. Linjeføringerne Nord, Midt og Syd forløber alle i landzone på hele strækningen. Det eneste sted, hvor der berøres ejendomme i byzone er i Mundelstrup, hvor der ifølge Vejdirektoratet er behov for plads til at udvide den eksisterende motortrafikvej og til udbygning af tilslutningsanlægget ved E45.

Sjælden flagermus i fare
Heller ikke dyrelivet går fri. Uanset hvilken linjeføring, der vælges, vil det koste dyr livet i trafikken, og hindre deres spredningsmuligheder, skønner rapporten.

Vælges Nord-løsningen vil det for eksempel betyde, at man må rive et hus ned, der huser den eneste lokale koloni af den relativt sjældne langørede flagermus.

Skovene i området vil også blive reduceret. Igen er det linjeføring Midt, der ifølge VVM-redegørelsen vurderes at have den mindste effekt sammenlignet med Nord og Syd.

Mange trafikuheld på den nuværende vej
Den ekstisterende landevej mellem Århus og Søbyvad er plaget af forholdsvis mange trafikulykker. Typisk for en gammel 2-sporet landevej, skriver Vejdirektoratet. Især er der en tendens til frontale sammenstød ved overhalingsulykker. Det skyldes bl.a. vejens forløb, skiftende karakter og dårlige overhalingsmuligheder.

Mulighed for ændringer
Linjeføringerne er "rimeligt fastlagte", skriver Vejdirektoratet i redegørelsen. Men der er stadig "en vis usikkerhed, da linjeføringen godt kan blive justeret i forbindelse med den afsluttende offentlige høring og det kommende arbejde med projektet," lyder det.

Offentlig høring
Redegørelsen bliver fremlagt i offentlig høring i 8 uger, så der sikres grundlag for en offentlig debat om resultaterne. Når høringen er afsluttet, vil Vejdirektoratet behandle høringssvarene, som resumeres og offentliggøres i et høringsnotat. Herefter bliver der udarbejdet en indstilling om projektet med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen.

Her kan du læse VVM-redegørelsen i sin helhed i PDF-format. Redegørelsen er på 135 sider.

Linjeføring Nord vil påvirke 135-150 ejendomme, men vil medføre at flest ejendomme skal totaleksproprieres, nemlig 27-35 ejendomme.

Linjeføring Midt vil påvirke færrest ejendomme og medføre det mindste antal totalekspropriationer. Linjeføring Midt vil inddrage areal fra 120-135 ejendomme og medføre 20-27 totalekspropriationer.

Linjeføring Syd vil påvirke flest ejendomme, der skal afgive areal til vejanlægget: 140-155 ejendomme. 22-30 ejendomme skal helt væk.