Ny karakterskala gavner eleverne

Tendensen er, at karaktererne efter den nye syvtrins-skala i gennemsnit ligger højere end efter den velkendte 13-skala.

Gymnasielærerne har til en start givet usædvanligt mange topkarakterer.

Usædvanligt mange gymnasieelever får topkarakterer for tiden. De nyder godt af en ny karakterskala, som lærerne knap har skudt sig ind på.

Tendensen er, at karaktererne efter den nye syvtrins-skala i gennemsnit ligger højere end efter den velkendte 13-skala, skriver Århus Stiftstidende tirsdag.

<B>Lærere ikke fortrolige med ny skala</B>
Det er første gang, gymnasielærerne skal give karakterer til eksamen efter den nye skala. Men trods et omfattende informationsarbejde fra karakterkommissionens fædre, er lærerne knap nok fortrolige med den.

Efter de første eksamensdage på Risskov Gymnasium kunne rektor Birthe Balleby konstatere, at flere elever havde fået den nye topkarakter 12, end der normalt blev givet 13-taller.

- Men det vil fortage sig i takt med, at lærerne får mere rutine i de nye karakterer, siger hun.

<B>Nye karakterer skal kunne sammenlignes internationalt</B>
Med den nye karakterskala skal det danske uddannelsessystem nærme sig det internationale. I fremtiden vil det være nemmere at sammenligne karakterer i Danmark med karakterer i udlandet.
Den nye skala løber fra minus tre til tolv, hvor tolv svarer til elleve eller tretten i den gamle skala. Gennemsnittet skal ligge på syv, som svarer til et otte- eller nital efter 13-skalaen.

På landsplan var gennemsnittet i gymnasiet sidste år på 8,3. Lærerne skal altså stræbe efter at ramme et gennemsnit, der svarer til det, eleverne har fået efter den gamle karakterskala. Og det, tror Birthe Balleby, bliver slutresultatet.

Rektor på Århus Katedralskole, Lars Scheibel, er knap så sikker på, at det vil lykkes.

- Det skal blive spændende at se, siger han.

<B>Elever tager godt imod ny skala</B>
For at forberede indførelsen af den nye skala har flere skoler holdt pædagogiske aftener og haft fagfolk fra Undervisningsministeriet til at holde oplæg om syvtrins-skalaen.

- Eleverne har generelt taget godt imod den nye måde at give karakterer på, men sammenligner stadig meget med den gamle skala. Fra forældrenes side har der været ganske få henvendelser om karakterskalaen, siger Birthe Balleby.

Risskov Gymnasium og Århus Katedralskole har endnu ikke opgjort de samlede gennemsnit for de elever, der har været til studentereksamen efter den nye skala.

I år drejer det sig kun om elever i 2.g, som indtil videre har været til afsluttende eksamen i tysk og fysik.