Nødplan for ældreplejen

Personalemangel på de århusianske plejecentre betyder, at der arbejdes ud fra specielle instrukser om nedsat pleje og omsorg.

Personalet i ældresektoren i Århus er nu så presset af underbemanding, at man på flere århusianske plejecentre arbejder ud fra en hemmelig instruks, der går under navnet "Min søsters hånd".

Navnet henviser til den gamle talemåde, der betyder at nøjes med at gøre nødtørftigt rent.

Instruksen beskriver, hvordan plejepersonalet skal prioritere deres tid, når de er pressede.

Det betyder blandt andet, at de mest plejekrævende beboere må blive i sengen og undvære bad, ligesom den psykiske omsorg er på et minimumsniveau, når der ikke er personale nok til de daglige rutiner.

Vi har mere om den sag i aftenens nyhedsudsendelser klokken 19.30 og 22.20.