Ned med farten

Trafiksikkerhedsudvalget i Århus Amt vil have farten ned. De næste fire uger er der hastighedskampagne i amtet.

Trafiksikkerhedsudvalget i Århus Amt udfører i samarbejde med politi, lokale trafiksikkerhedsudvalg og Rådet for Større Færdselssikkerhed en hastighedskampagne i de kommende fire uger.

Langs amtets veje vil der blive opsat vejtavler, som skal få trafikanterne til at overholde de gældende hastighedsgrænser. Sammen med vejtavlerne bliver der sendt radiospots på en række lokalradioer.

Hastigheden spiller en afgørende rolle for, hvor alvorlig et færdselsuheld bliver. Det fastslår cand. scient. Jan Becher Sørensen, lektor i fysik på Grenaa Gymnasium.

- Når man øger farten i en bil, øger man også bevægelsesenergien. I fysik kaldes det kinetisk energi. Når man sætter farten op med 20 procent, betyder det en stigning i den kinetiske energi på 44 procent. Det svarer til en øgning i farten fra 50 til 60 kilometer i timen, siger Jan Becher Sørensen.

- Konsekvensen for de personer, der sidder i bilen afhænger af farten. Kroppen er ikke bygget til at kunne klare store hastighedsforandringer, siger han.

Selvom der er sikkerhedsudstyr i bilen, kan man ikke sikre skader på de indre organer, og de bliver mere omfattende ved høj fart.