Naboer støtter letbane i Århus

Alle kommunerne omkring Århus siger ja til at betale til et sekretariat for en kommende letbane.

Ideen om en letbane i Århus bliver godt modtaget hos politikerne i de omliggende kommuner - Norddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Syddjurs, Randers - og i regionen. Det fortæller P4 Østjylland.

Alle nabokommunerne har sagt ja til at støtte opbygningen af et sekretariat med rede penge og dermed give et kraftigt puf til ideen, siger Jens Erik Sørensen fra det regionale trafikselskab Midttrafik til radiostationen.

- Det betyder, at vi får meget bedre muligheder for at lave det meget store og grundige forarbejde der skal til, hvis letbanen skal blive til noget, siger han.

En letbane er en mellemting mellem et tog og en moderne sporvogn.

Århus vil selv stå for 60 procent af udgifterne til sekretariatet, regionen står for 20 procent. Resten fordeles ligeligt mellem omegnskommunerne.