Motorvej: Minister vil købe huse

Trafikministeren åbner nu en dør på klem for, at staten kan købe ejendomme, selv om motorvejens placering stadig er uafklaret.

Silkeborgensere bliver alligevel ikke stavnsbundet til deres ejendomme, selv om det varer to til tre år før, linieføringen af motorvejen bliver lagt fast.

Efter en henvendelse fra Silkeborg Kommune og Århus Amt lægger trafikminister Flemming Hansen (K) op til, at staten kan opkøbe ejendomme. Det gælder ejendomme, som ligger i områder, der er i spil i forbindelse med placeringen af motorvejen.

Silkeborg og amtet havde bedt ministeren om at fremskynde beslutningen om motorvejens linieføring, så folk ikke blev stavnsbundet på deres grunde.

I et brev henviser ministeren til det nye trafikforlig, som betyder, at beslutningen endnu engang er udskudt på grund af nye undersøgelser.

Men i stedet åbner han for muligheden for allerede nu at opkøbe ejendommene, hvis der er særlige, personlige forhold for ejerne til at komme af med ejendommene netop i erkendelsen af, at sagen trækker i langdrag:

"For at hjælpe ejere af de ejendomme, der berøres af de allerede undersøgte linieføringer på strækningen mellem Funder og Låsby, og som i urimelig grad stavnsbindes til deres ejendomme, fordi ejendommen berøres meget indgribende af disse linieføringer, er jeg indstillet på at overveje en bestemmelse i den kommende anlægslov for strækningen Bording-Funder, hvorved der gives mulighed for forlods overtagelse af ejendomme i tilfælde, hvor der foreligger særlige personlige grunde for ejeren til at komme af med ejendommen, indtil linieføringen på hele strækningen Bording-Låsby er endeligt fastlagt, og der er grundlag for at gennemføre ekspropriation."