Mødested for ensomme unge

Frivillige åbner idag nyt værested for unge ramt af ensomhed.

Rådmand Flemming Knudsen indvier idag et nyt tilbud til unge der føler sig ramt af ensomheden midt i storbyen.

Ventilen hedder der nye tilbud der får tilholdssted ved Spanien 63 i Århus midstby. Ventilen er et landsdækkende ung-til-ung-projekt som på frivilligt basis driver mødesteder og laver aktiviteter for stille og ensomme unge. Ventilen Århus er kommet i gang takket være unge lokale frivillige