Minister: - Fjorde skal beskyttes

Miljøminister Connie Hedegaard (K) forsikrer, at ny lov om husdyrbrug ikke rammer Mariager og Randers fjorde.

Et udskældt lovforslag om husdyrbrug vil ikke give det endelige dødsstød til de gispende fjorde i Østjylland.

Det garanterede miljøminister Connie Hedegaard (K), da oppositionen tirsdag havde kaldt hende i samråd i Folketingets miljøudvalg.

Lovforslaget er resultat af et forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Flere amter har i høringssvar advaret om, at loven, der skal regulere udvidelser af husdyrbrug i de nye storkommuner, vil forværre iltsvindet og opblomstringen af alger i de mest sårbare vandområder - bl.a. Mariager og Randers Fjord.

Årsagen er, at loven lægger et gennemsnit for naturbeskyttelsen med det formål at skabe ensartede regler landet over fra 1. januar 2007. Det vil sænke niveauet de steder, hvor næringsbelastede fjorde, søer og vandløb har brug for særlig beskyttelse, siger kritikerne i bl.a. amterne og Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg kan klart sige, at forslaget ikke medfører forringet beskyttelse. Med ensartede regler bliver det langt enklere at håndtere i praksis. Det er Miljøministeriets vurdering, at både Mariager Fjord og Randers Fjord falder ind under områder, der er særligt sårbare, sagde Connie Hedegaard. /ritzau/

LÆS OGSÅ:<STRONG><A href="http://www.tv2oj.dk/nyhe_nyhed_s.asp?newsID=15161">Mariager-fiskere kræver handling (28/8-06)</A></STRONG>