Mindre trafik i Århus

Nye trafiktællinger fra Vejdirektoratet viser, at der de sidste to år, er kommet færre biler på de århusianske veje.

I alt har Vejdirektoratet registreret et fald i myldretidstrafikken i de tre største provinsbyer på 4 pct. over to år. Men en del af faldet kom før finanskrisen og derfor tror Danmarks Tekniske Institut ikke at krisen er eneste årsag. Det skriver JP Århus.

- Krisen kan ikke være hele forklaringen. Men det er meget svært at vurdere, hvad der ellers kan være årsagen. Dog ser vi en tendens til, at trafiktætheden kan være med til, at folk lader bilen stå. Det er i hvert fald erfaringen fra København, hvor der næsten ikke er mulighed for at presse mere trafik ind i bykernen. Situationen kan sagtens være ved at være den samme i Århus, Odense og Aalborg, fortæller Carsten Jensen, projektleder på Danmarks Tekniske Universitets institut for transport til JP Århus.

Også tal fra Århus Kommune viser et fald. I 2008 faldt trafikmængden med 1 pct. På indfaldsvejene er faldet målt til 2 pct.