Millioner til Center for Voldtægtsofre

Center for Voldtægtsofre i Århus får nu en permanent, årlig bevilling fra satspuljemidlerne.

Centre for Voldtægtsofre får permanent bevilling Centrene for voldtægtsofre ved henholdsvis Rigshospitalet og Århus Universitetshospital får en permanent bevilling på fem millioner kroner til det fælles videnscenter om voldtægt.

Ud over at støtte og behandle voldtægtsramte gennemfører Centrene for Voldtægtsofre i København og Århus forskningsprojekter og arbejder for at øge den kundskab og viden, der findes om voldtægt og om voldtægtsramte. De to centre har tidligere fået satspuljemidler for få år ad gangen til det fælles videnscenter. Satspuljepartierne har nu aftalt at gøre bevillingen permanent fra 2009 og fremover.

- At bevillingen bliver permanent betyder meget. Vi vil i højere grad kunne fokusere på det, vi som videnscenter er her for: nemlig at forbedre og udvikle behandlingen af voldtægtsramte samt at formidle viden om voldtægt og voldtægtsramte til resten af samfundet, siger Anja Hareskov Jensen, ledende psykolog ved centret i Århus.

Bevillingen deles mellem Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet og Center for Voldtægtsofre på Århus Universitetshospital baseret på antallet af henvendelser i de to centre. Det betyder, at centret i Århus får cirka én tredjedel og centret i Købehavn cirka to tredjedele af de fem mio. kroner.