Milliardkrav mod Spjeldnæs

Jyske Bank mener at have mere end en millard kroner til gode hos den tidligere direktør.

Dagen efter at have fået en dom på fire års fængsel blev den detroniserede bankdirektør Jan-Henning Spjeldnæs ved fogedretten i Århus onsdag præsenteret for et kæmpe erstatningskrav fra sin tidligere arbejdsplads Jyske Bank.

Banken mener tilsammen at have over 1,1 millard kroner til gode hos Spjeldnæs, der var arkitekt bag luftige lånearrangementer og byggeprojekter i Sydspanien, inden ejendomsmarkedet kollapsede, mens han var chef for Jyske Banks afdeling på Gibraltar indtil 1991.

I første omgang er udlægsforretningen indledt, så banken kan forhindre, at Spjeldnæs efter endt afsoning eventuelt kunne råde over 20-30 millioner kroner. Speldnæs blev af byretten fundet skyldig i groft mandatsvig ved at have misbrugt sin stilling, og Jyske Bank søger nu at få godtgjort sit tab. Det har formentlig særdeles lange udsigter, for fogedretten i Århus bestemte onsdag alene, at der kan gøres udlæg i de effekter, som allerede tirsdag blev konfiskeret ved byretsdommen. Det drejer sig om en samling værdifulde medaljer og nogle malerier. Værdimæssigt er de uden betydning i forhold til det store erstatningskrav. Da parterne udvekslede oplysninger om Spjeldnæs' aktuelle personlige og økonomiske forhold blev dørene lukket i retten. Den tidligere bankchef ernærer sig i dag som truckfører med en timeløn på ca. 100 kroner.

Forinden havde retten bestemt, at udlægsforretningen kan gennemføres som en fuldbyrdelse af en civil dom fra Storbritanniens højesteret fra 1998. Her blev Spjeldnæs som den mest prominente blandt i alt 37 involverede dømt til at betale Jyske Bank en erstatning på 73 millioner britiske pund - omregnet næsten 800 millioner kroner. Dertil kommer et krav på 364 millioner kroner i renter samt 12 millioner kroner i inkossoudgifter.

For at minimere udgifterne til retsafgifter nøjedes Jyske Bank i første omgang med at rejse krav for 30 millioner kroner. Det koster alene 150.000 kroner i retsafgift.

Jan-Henning Spjeldnæs' advokat, Kim Pedersen, protesterede mod udlægningsforreningen og kærede kendelsen til landsretten, idet han mente, at Jyske Banks tabsopgørelse var mangelfuld, og at der i øvrigt manglede oversættelser af den britiske dom. Juridisk chef i Jyske Bank Peter Stig Hansen siger, at det er tilfældigt, at udlægningsforretningen kommer blot en dag efter dommen.

- Vi indleder fogedsagen for at overholde nogle tidsfrister i loven. Og vi indleder sagen, fordi det vil være særdeles stødende for Jyske Banks aktionærer og for retsbevidstheden, hvis Spjeldnæs efter endt strafafsoning kan kaste om sig med penge, siger Peter Stig Hansen til Ritzau.

- Jeg ved ikke, om han råder over midlerne. Jeg ved blot, at der er 20-30 millioner kroner, som der ikke kan redegøres for. Derfor er vi nødt til at starte sagen nu, siger han. /ritzau/