Miljøzone til Århus

Miljøzoner i større byer skal give friskere luft til borgerne. Aalborg indvier i dag byens nye miljøzone og Århus og Odense er på vej.

Aalborg fulgte mandag efter København og Frederiksberg i jagten på frisk luft, da Aalborg midtby blev indviet som ny miljøzone med nye skrappe miljøkrav til luftforurenende køretøjer.

Dermed kan nordjyderne se frem til renere luft og lunger. Miljøzoner i de største danske byer skal nemlig være med til at redde liv og give mindre sygdom. Tunge lastbiler og busser på
over 3,5 ton, der kører i miljøzonen, skal have monteret et partikelfilter eller have en helt moderne miljøvenlig motor, ellers vanker der bøder.

Hvert år dør 3400 danskere for tidligt på grund af luftforurening skabt af blandt andet lastbiler og busser med dieselmotorer uden partikelfiltre. For at få det tal ned vedtog Folketinget i 2007 en lov så der kan etableres miljøzoner i de fem store kommuner København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense.

Hovedstaden indviede i efteråret miljøzoner som det første sted her i landet. Her ventes indførelsen af miljøzonen at give en årlig sundhedsgevinst på bl.a. 150 færre for tidlige dødsfald og 8000 færre astmatilfælde. Samme udvikling håber Aalborg på. Når Odense og Århus også kommer med, vil det fjerne omkring 1/3 af vejtrafikkens udledning af dieselpartikler i byerne, viser tal fra Danmarks Miljøundersøgelser.

- Luftforureningen skal mindskes markant. Vi skal nå i mål med at sikre sunde byer, og her er ren luft essentiel. Derfor skal der gøres en ekstra indsats overfor de køretøjer, som forurener
mest. Her i foråret kommer regeringen med en lufthandlingsplan, der kommer til at indeholde yderligere tiltag, som sikrer, at vi når i mål, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).