Midtjyske byggevirksomheder i voldsom vækst

Indtjeningen hos de midtjyske byggevirksomheder er langt større end i resten af landet

Foto: Colourbox

Det går rigtig godt for de midtjyske byggevirksomheder.

Indtjeningen er her langt højere end i resten af landet.

I alt kunne de midtjyske byggevirksomheder sætte 74.000 kr. i banken per ansat i 2015. Det er væsentligt højere end landsgennemsnittet på 63.000 kr per ansat. 

Det viser årets byggeanalyse fra Dansk Byggeri og Deloitte.

Læs også Farvel finanskrise: Påsken er shop-amok for nybyggere

- Over en bred kam oplever vi en bygge- og anlægsbranche, der er inde i en særdeles positiv udvikling. Flere virksomheder har overskud, og flere har det over en længere periode. Samtidig er færre virksomheder i fare for at gå konkurs. Forbedringerne er især skabt af en øget efterspørgsel efter nybyggeri fra både privatpersoner og virksomheder, siger partner i Deloitte Thomas Frommelt.

Andelen af virksomheder, der har overskud, er således steget fra 85 procent i 2014 til 86 procent i regnskaberne fra 2015. 

Det er især de helt store og helt små virksomheder, der er blevet bedre til at tjene penge.

- De store har mulighed for at byde ind på de mest profitable entrepriser, mens de små nyder godt af at være hurtige og fleksible. Derimod er der en midtergruppe, der har sværere ved at få økonomien til at hænge sammen. Her er man nødt til at have ekstra godt fat om projektstyring og rentabilitet, siger Thomas Frommelt.

Læs også Løber tør for håndværkere

Ifølge Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri, bør bygge- og anlægsbranchen generelt have fokus på at øge rentabiliteten:

- Byggeriets værdikæde er relativt opsplittet, ligesom branchen er kendetegnet ved en forholdsvis skarp fagopdeling med mange forskellige indgangsvinkler. De udførende virksomheder bør derfor arbejde målrettet på at optimere samarbejdsrelationerne hen over hele værdikæden. Det er en kilde til at øge lønsomheden.