Midtjyderne dumper kommunalreformen

Utilfredsheden med kommune-sammenlægningerne for tre år siden er stor - især i landkommunerne i Region Midtjylland.

Tre år efter, at 271 kommuner blevet slået sammen til 98, og 14 amter blev til 5 regioner, synes kun hver 10. dansker, at der er kommet noget godt ud af den manøvre, skriver Morgenavisen Jyllandsd-Posten søndag.

I en måling fra Rambøll/Analyse Danmark, foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten, er det kun 9 pct., der mener, at reformen har betydet noget positivt for dem. 26 pct. har oplevet reformen som noget negativt.

Især i landkommunerne i Midtjylland og på Sjælland, hvor der var flere sammenlægninger, er utilfredsheden stor.I en anden måling, som Megafon har foretaget for Ældre Sagen, er det også kun omkring hver 10. borger, der har mærket noget positivt ved reformen.

I stedet siger flertallet af borgerne, at kommunalreformen hverken har ført til bedre service eller mere lokaldemokrati. Desuden siger et flertal af borgerne, at kommunalreformen har ført til nedskæringer.

Såvel forældre til småbørn og skolebørn som ældreorganisationer kritiserer politikerne for at have brugt kommunalreformen til at skære ned i normeringer og hjælp til borgerne.

Repræsentanter for forældre med børn i daginstitutioner og folkeskoler samt fra Ældre Sagen siger samstemmende, at reformen ikke har forbedret de store velfærdsområder. Tværtimod.

Den tidligere Silkeborg Kommune blev lagt sammen med tre oplandskommuner, og her oplevede småbørnsforældrene, at de nye normeringer blev mærkbart dårligere.

Se tv2oj.dk's tema om regionsrådsvalget i Region Midtjylland