Mere sundhed - mindre miljø

Århus Amt bruger flere penge på sygehuse næste år - til gengæld er der mindre til miljø og trafik.

Sundhedsområdet blev den store vinder, da politikerne i Århus Amt i går vedtog budgettet for næste år.

De 31 amtsrådsmedlemmer har arbejdet med budgettet for 2004 i næsten halvandet år, og med aftalen på plads har sygehusene udsigt til en vækst på fire procent i forhold til i år.

Amtsrådet besluttede sig omvendt for at spare på budgettet på natur- og miljøområdet. Her bliver der skåret ned med næsten 14 procent. På samme måde svingede politikerne sparekniven over erhvervsområdets budget, som mister op imod en tredjedel af amtskronerne.

- Allerede tidligt sidste sommer stod det fast, at Århus Amtsråd ønskede at undgå en egentlig grønthøster, hvor alle dele af amtet skulle bidrage med lige store besparelser. I stedet har vi prioriteret sunhedsområdet, børn- og ungeområdet samt området for voksne handicappede højt, forklarer amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S).

Samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten stemte for amtets budget for næste år.