Mere kriminalitet blandt unge

Men de kriminelle unge er stadig i mindretal i forhold til unge uden sigtelser. Læs nyhed og få adgang til hele rapporten fra SSP Århus.

De unges kriminalitet steg i 2006 i forhold til 2005.

Det viser SSP Århus' årsrapport, som netop er offentliggjort.

Tallene viser, at der er en generel stigning i antallet af voldssager og tyverier blandt de 10-17-årige drenge og piger. Med hensyn voldssigtelser er det især de 13-14-årige drenge, der står for stigningen.

Dog viser tallene også, at de kriminelle unge kun udgør et lille mindretal. 97,6 procent af de 10-17-årige århusianere havde ingen sigtelser sidste år.

SSP Århus fortæller, at de vil rette speciel opmærksomhed mod de voldelige 13-14-årige drenge og de voldelige 15-17-årige piger, hvor der også har været et stigende antal sigtelser i sidste halvår af 2006.

Læs hele rapporten fra SSP Århus ved at klikke <a href="/files/dokumenter/rapporter/SSP_Aarsrapport_2006.pdf" target="_blank">her</a>

Læs pressemeddelelsen fra SSP Århus ved at klikke <a href="/files/dokumenter/rapporter/aarsrapport_2006_prm.pdf" target="_blank">her</a>