Mere kontrol med pædofile: Snart får de uanmeldt besøg

I kølvandet på Bedersagen griber politikerne nu ind over for de pædofile. En ny lovpakke skal bremse dem i at begå overgreb igen og igen

Politikerne vil holde skærpet opsyn med de pædofildømte, som har forbud mod at opholde sig på steder med børn som eksempelvis legepladser, svømmehaller og idrætshaller.

Et ring på klokken eller et bank på døren. Ude foran døren står to betjente, som gerne vil indenfor. De kan kikke i alle rum og skabe i boligen. Og hvis de har mistanke om ulovligheder, kan de også inddrage computeren for at tjekke den for børneporno. Uden dommerkendelse. Uden varsel.

Det kan blive en del af den kommende virkelighed for mennesker, der har begået seksuelle overgreb mod børn og har fået forbud mod fremover at opholde sig i nærheden af dem. Hvis en ny lovpakke vedtages. 

- Lovpakken skal forhindre pædofildømte i at gentage deres kriminalitet, dels ved at indskrænke deres handlefrihed, i forhold til hvor de færdes, hvem de kontakter og hvem de besøger og har besøg af, dels ved at øge de forskellige myndigheders samarbejder og politiets beføjelser ved blandt andet at indføre uanmeldte tilsyn hos tidligere pædofildømte, siger politisk ordfører Britt Bager (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har lavet pakken for at tage hensyn til børnenes retssikkerhed, og det mener jeg som samfund, er en pligt, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Vi bliver nødt til at gribe ind over for denne form for gentagende kriminalitet, fordi prisen er så høj for de børn, det går ud over, lyder det videre fra politikeren.

Tiltaget er en del af regeringens kommende og omfattende lovforslag, der skal sikre, at allerede dømte sexforbrydere ikke begår nye overgreb mod børn og unge.

Lovforslaget

I lovpakken er der syv hovedpunkter. Tre af dem fremhæver politikerne bag forslaget selv. De er som følgende:

 

- Flere forbud mod pædofilidømtes samvær med børn. Konkret skal det ske ved at domstolene skal meddele forbud, når der er fare for, at den dømte vil begå nye seksualforbrydelser.


- Politiet skal orienteres, når pædofilidømte prøveløslades og løslades. Herunder skal oplysninger om deres bopæl og eventuelt flytning videregives mellem politikredsene.


- Nye redskaber til politiet, som skal have mulighed for at videregive oplysninger om pædofilidømtes påbud til eksempelvis idrætshaller og svømmehaller. Samtidig kan de komme på uanmeldt besøg i de dømtes privatbolig og få adgang til dennes computer uden en dommerkendelse.

Kommer efter Bedersagen

Udspillet kommer efter TV2 ØSTJYLLANDs afsløring i februar af, hvordan pædagogmedhjælperen, Martin Svejgaard, i 2007 forbrød sig mod i alt 13 børnehavebørn i en børnehave i Beder.

Under afsoningen skiftede han navn, og da han blev løsladt, flyttede han til en ny landsdel og gentog sin forbrydelse. Denne gang mod to små piger i nabokvarteret, der var otte og tre år, da overgrebene begyndte.

For selvom Morten Bundgaard, som han kom til at hedde, havde forbud mod at have med børn at gøre, var der ingen der holdt øje med, om forbuddet blev overholdt.

Lovpakken kommer som en forlængelse af den såkaldte Bedersag, der jo viste, at det har forfærdelige omkostninger, når en pædofil går ud og gentager sine handlinger.

Britt Bager (V), politisk ordfører

På baggrund af afsløringen nedsatte justitsminister Søren Pape Poulsen en arbejdsgruppe bestående af Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Kriminalforsorgen. Tilsammen skulle de komme med et udspil til lovpakken, der altså nu er på trapperne, otte måneder senere.

- Lovpakken kommer som en forlængelse af den såkaldte Bedersag, der jo viste, at det har forfærdelige omkostninger, når en pædofil går ud og gentager sine handlinger. De stramninger som pakken indeholder, er jeg fuld overbevist om, vil virke præventivt, siger Britt Bager.

01:00

VIDEO: Britt Bager sætter her flere ord på, hvorfor hun mener, at lovstramninger er nødvendige. 

Luk video

En af dem, der glæder sig over, at opsynet med overgrebsmænd skærpes, er Christian Roland Larsen. Hans datter var et af de børnehavebørn, der i 2007 var udsat for Martin Svejgaard (nu Morten Bundgaard).

Læs også Pædofili-forbryder sigtet igen: Justitsminister kommer med en plan

Sender et tydeligt signal

- Det her sender et tydeligt signal om, at sex med børn ikke er noget, samfundet accepterer, og at samfundet tager ansvar for at stoppe overgrebene. Og jeg tror, uanmeldte tilsyn er den rigtige måde og er en vigtig del af løsningen. Der er ikke andre veje, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For familien og også de øvrige involverede familier i Beder har det været et kæmpe arbejde at få deres børn på ret køl igen flere år efter overgrebene.

Jeg mener, at det er et fint og vidtrækkende tiltag. På lige det her felt er det rigtig set at holde opsyn med pædofile eller folk med pædofile tendenser.

Christian Roland Larsen, far til offer

Derfor glæder det også Christian Roland Larsen, at politikerne nu griber markant ind.

- Jeg mener, at det er et fint og vidtrækkende tiltag. På lige det her felt er det rigtig set at holde opsyn med pædofile eller folk med pædofile tendenser. Jeg respekterer de politikere dybt, som i det her tilfælde har taget skridtet videre og taget konsekvensen af virkeligheden, som den ser ud, og som alle inden for feltet i mange år har vidst var virkeligheden, uden der er sket noget, lyder det fra faren.

02:29

VIDEO: Christian Roland Larsen fortæller om en hård tid, efter at datteren blev udsat for et overgreb af en pædofil. 

Luk video

Kræver mange ressourcer

Ud over muligheden for uanmeldte besøg hos de tidligere dømte indebærer lovpakken blandt andet også et ønske om flere forbud til pædofilidømte mod at være sammen med børn og en styrket myndighedsindsats i forbindelse med de dømtes løsladelse fra fængslet.

Umiddelbart kan en ekspert i strafferet på Københavns Universitet dog godt se problemer i flere af lovpakkens elementer.

Læs også Forbudt forskning: Hemmelig gruppe mødes i Skanderborg

- Forslaget om et løbende tilsyn kræver nok en nærmere overvejelse. Det kan let blive et ressourcekrævende slag i luften, hvis politiet skal forpligtes til uanmeldt kontrol. Mere betænkeligt vil det være at give adgang til uanmeldt adgang til at gennemgå domfældtes internetadfærd uden særskilt mistanke og dommerkendelse, skriver professor i strafferet, Jørn Vestergaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Et andet element i lovforslaget indebærer, at politiet skal have adgang til at videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt opholdsforbud. Det kan være til bestyreren af de svømmehaller eller idrætshaller, som forbuddet vedrører. 

02:37

VIDEO: For nylig kunne vi fortælle om en 42-årig mand fra Randers, der er dømt for pædofili flere gange. I fængslet er han vurderet egnet til behandling, men aftalerne aflyses grundet mandskabsmangel.

Luk video

Frygt for offentlig gabestok

- Jeg er særdeles betænkelig ved forslaget om at give adgang til at underrette private, for med en sådan ordning vil man ikke kunne styre oplysningerne, og der kan blive tale om en offentlig gabestok med alle de forfærdelige konsekvenser, noget sådant kan indebære i form af selvjustits, lyder det fra Jørn Vestergaard. 

Britt Bager mener, at det er en risiko, man må leve med for at bremse de pædofile. 

Der kan blive tale om en offentlig gabestok med alle de forfærdelige konsekvenser, noget sådant kan indebære i form af selvjustits.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet

- Det er selvfølgelig en markant indgriben, men det er det, man må leve med som en del af sin straf, når man har begået pædofile overgreb, og det mener jeg ikke er hverken betænkeligt eller grænseoverskridende lovgivning. Især hvis man tager i betragtning, hvilken betydning et overgreb kan have for de pædofiles ofre, siger hun. 

Faren til en af disse ofre, Christian Roland Larsen, glæder sig altså også over udsigten til stramninger på området.

00:22

VIDEO: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) forklarer her, hvorfor han mener, at lovforslaget er vigtigt. 

Luk video

Ikke tale om en sejr

Han er en af dem, der har blandet sig i debatten for at få politikerne til at agere på det faktum, at en person, som tidligere har begået overgreb på børn i praksis i dag igen og igen kan blive løsladt uden at der bliver holdt øje med personen. Dog kan han ikke helt se lovpakken som en sejr.

Læs også Luna ammer sin treårige søn: - Jeg er blevet kaldt pædofil, klam og ulækker

- Det er alt for alvorligt et emne til at tale om en sejr. Jeg har lagt meget energi i det, og vi, som har kæmpet for det her, er nået i mål i forhold til at få politikerne til at tage overgreb mod børn alvorligt. Selvfølgelig gør det mig glad, siger Christian Roland Larsen.

Venstre forventer, at der vil være politisk flertal for lovpakken. 

Forbud mod pædofile

Sidste år blev 83 personer dømt for overgreb mod børn under 15 år. Hvert år får cirka 10-15 personer et forbud i forbindelse med deres dom.

 

Det er altså langt fra alle sexkrænkere, der får et forbud. Og det er netop forbuddet, der fremover skal være omdrejningspunktet i tilsynet med pædofile og andre, der har begået overgreb på børn.

 

Det kan omfatte at opholde sig på steder, hvor børn befinder sig, typisk legepladser og den nærliggende svømmehal.

 

Det kan også omfatte, at den dømte ikke må komme i hjem, hvor der bor børn, ikke må arbejde med børn og heller ikke må havde børn i sit eget hjem.

 

Kilde: Rigspolitiet