Mere brugerbetaling i Odder

Venstre og konservative har indgået smalt forlig med ti af kommunens 19 stemmer. Aftalen betyder mere brugerbetaling på mad i plejeboliger

Efter flere dages forhandlinger er der indgået forlig om næste års budget i Odder Kommune.

Der er tale om det smallest mulige forlig mellem Venstre og Konservative, som tilsammen råder over ti af byrådets 19 medlemmer.

-Jeg havde naturligvis gerne set et bredt forlig, men der var for stor forskel mellem vores sparemål, og det som Socialdemokraterne, SF og Miljølisten ville spare, siger borgmester Niels- Ulrik Bugge (V).

Budgetaftalen betyder at Odder Kommune næste år får et driftsoverskud på 19,5 mio kr.
Aftalen indebærer, at der vil blive indført gradvis forøgelse af brugerbetalingen for maden til borgere i plejeboliger, sådan at de fra 2011 skal betale fuld pris for maden.

-Derved ligestiller vi beboere på plejecentrene med hjemmeboende pensionister, der får maden leveret, siger borgmesteren.

Der blever afsat penge til forbedringer for 2.2 mio. kr. Blandt andet er der øremærket en halv mio. kr. til arbejdet med marginaliserede unge og 240.000 til en tidlig indsats i spædbørnsfamilier.

Anlægsbudgettet er med sine 72.5 mio kr. historisk højt blandt andet på grund af igangværende udvidelser af skoler.