Massefyringer på Lego-virksomhed

Mellem 60 og 80 medarbejdere mister jobbet på den Lego-ejede trykkerivirksomhed Esko-Graphics.

Den Lego-ejede trykkerivirksomhed Esko-Graphics i Lystrup fyrer mellem 60 og 80 medarbejdere.

Virksomheden forhandler i øjeblikket med samarbejdsudvalg og fagforeninger om, præcist hvor mange medarbejdere, der skal have en fyreseddel. Det ligger dog fast, at omkring halvdelen af de 140 ansatte mister deres job.

Esko-Graphics er verdens førende leve- randør af trykkeriudstyr til emballage- industrien. På verdensplan beskæftiger virksomheden i alt 1000 medarbejdere, men et underskud sidste år er årsag til, at omkring 15 procent af de ansatte skal fyres.