Markant indsats mod trafikdrab

Antallet af dødsulykker skal bringes ned i Østjylland, og det skal en markant indsats i 2008 sørge for.

45 personer blev dræbt på de Østjyske veje i 37 trafikulykker i de første to kvartaler af 2007.

Det skal der laves om på, mener Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg, som vil øge indsatsen i 2008.

Indsatsen i 2008 skal være koncentreret om ulykker med høj fart, sprit/narko ulykker, ulykker med motorcyklister og ulykker med ældre trafikanter.

- Det er ikke acceptabelt, at så mange mennesker bliver dræbt i trafikken. Ser vi på de konkrete ulykker er der 16 personer, som er uskyldige ofre for andre trafikanters hastværk i trafikken. Når travlhed fart og tempo sætter dagsordenen, er konsekvenserne forfærdelige. Det må og skal vi gøre noget ved, siger Michael Ebbesen, formand for Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg.

Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg har set nærmere på de 37 alvorlige ulykker i de første to kvartaler af 2007. Det har givet nedenstående overblik:

I 29 af de 37 ulykker var for høj hastighed medvirkende til, at ulykken skete og / eller ulykkens alvorlighed.
I 3 ulykker kan alderen på trafikanterne have spillet en væsentlig rolle.
I 5 ulykker var der tale om spritkørsel
I 4 ulykker blev der dræbt 2 personer i hver ulykke
I 1 ulykke blev der dræbt 3 personer
I 1 ulykke blev der dræbt 4 personer.