Mange Sosu-ansatte i arbejde, mens de nu strejker i Odder

I flere østjyske kommuner er mange gået i arbejde, mens SOSU-strejken fortsætter i Randers og nu også er nået til Odder.

I <B>Århus</B> er der kun ganske få strejker i dag.

Formanden for de SOSU-ansattes fagforening FOA, Kirsten Normann Andersen fortæller, at kun ansatte på tre plejecentre fortsat strejker. I går var der strejker på mindst 14 plejecentre, men de fleste er altså gået i arbejde.

Det sker efter, at fagforeningen i går lavede en aftale Århus Kommune. Den betyder, at alle Sosu-ansatte får et engangsbeløb på 3000 kr. til august, og at alle fuldtidsansatte får 500 kr. mere om måneden. Samtidig får alle deltidsansatte mulighed for at blive fuldtidsansatte.

Her til morgen er de fleste Sosu-ansatte i<B> Norddjurs</B> kommunes østlige del gået i arbejde. Kun på to plejehjem strejker de ansatte, som dog har besluttet at genoptage arbejdet i morgen. Det var kun et meget snævert flertal blandt de Sosu-ansatte, som ville genoptage arbejdet. I den vestlige del af kommunen går personalet i arbejde i morgen.

I <B>Syddjurs</B> Kommune strejker de følgende steder:Områdecenter Ringparken og i plejeboligerne ved Søhusparken i Ebeltoft. I Områdecenter Rosengården er halvdelen i arbejde. Her har de genoptaget arbejdet: Området Lillerup, de udekørende i Rønde og hos plejeboligerne i Rønde, samt de udekørende i Lønparken, Knebel. Der er pt ingen status for plejeboligerne i Knebel.
De strejkende i Syddjurs fortsætter arbejdsnedlæggelsen til tirsdag klokken 16, hvor de mødes for diskutere situationen. Repræsentanter for de strejkende skal klokken 13 samme dag mødes med Ældre- og Sundhedsdirektør John Andersen, som inden da skal drøfte med borgmester Vilfred Friborg Hansen, hvad han kan tilbyde dem.

I <B>Skanderborg</B> kommune er alle igen i arbejde på nær de ansatte på Tjørnehaven i Galten og Søndervang i Låsby. I følge formanden for Social- og sundhedssektoren i FOA Silkeborg-Skanderborg, Ulla Krogh har Skanderborg kommune aftalt lønforhandlinger med repræsentanter for de ansatte på mandag.

I <B>Favrskov</B> kommune har alle strejkende genoptaget arbejdet.

De SOSU-ansatte i <B>Randers</B> har i formiddag med stort flertal vedtaget at fortsætte deres strejke til på mandag, hvor de mødes igen for at tage stilling til situationen.

I <B>Odder</B> er social- og Sundhedspersonalet i hele ældreplejen i dag gået i strejke. Sosu-strejken er ellers hidtil gået uden om Odder Kommune.