For mange kommunale fejl

Revision afslører fejl i behandlingen af 14 ud af 32 sociale sager i Skanderborg Kommune.

Der foretages så mange fejl i Skanderborg Kommunes sagsbehandling af sociale sager, at Kommunernes Revision nu råber vagt i gevær, skriver Horsens Folkeblad. Fejlene, der er fundet i sager for regnskabsåret 2003, er så graverende, at revisorerne har besluttet at gribe ind omgående og sendt en såkaldt delberetning til den kommunale administration.

Ifølge revisorerne foretages der for mange fejl inden for det sociale område. I 32 sager vedrørende kontanthjælp, aktivering og revalidering, som revisorerne gennemgik, fandt man fejl i de 14.

I otte sager omkring flex- og skånejob samt ledighedsydelse blev der konstateret sagsbehandlingsfejl i tre af sagerne. Der blev konstateret fire fejl ud af seks sager omkring forsørgelse af handicappede børn i eget hjem. På voksen-handicapområdet blev der fundet fejl i begge de to sager, som blev gennemgået.