Mange fejl i skilsmissesager

Der sker alt for mange fejl i skilsmissesager i statsforvaltningen i Midtjylland, mener to advokater.

Så længe det er yndigt at følges ad, er der ingen problemer, men når forældre går fra hinanden sker det langt fra altid i fordragelighed.

Statsforvaltningen Midtjylland behandlede sidste år knap 8000 sager med uenighed om samvær, forældremyndighed og om hvor børnene skal bo.

Men der sker alt for mange fejl, når den slags sager bliver behandlet i statsforvaltningerne og i Familiestyrelsen. Det mener to advokater - og derfor har de nu bedt Folketingets ombudsmand se på det.

- Borgerne får ikke en behandling, som er forsvarlig, og så er man jo nødt til at råbe op, siger Pia Deleuran.

Sammen med advokat Bente Hagelund lister hun de 18 typer af fejl op i brevet til Folketingets ombudsmand, som de oplever sker i sager om forældremyndighed og samvær.

- Det er en lang række af fejl. Det kan eksempelvis være afslag på aktindsigt, manglende begrundelser, sager der bliver henlagt som en fejl eller det kan være, at man retter henvendelse med en forespørgsel, hvor man intet hører, så retter man henvendelse igen og hører intet igen. Altså en passivitet fra myndighederne, forklarer Pia Deleuran.

Samlet leder det advokater frem til en klar konklusion.

- Forvaltningslovens bestemmelser bliver ikke overholdt og man overholder ikke god etik i forvaltningen. Det er problematisk, konkluderer Pia Deleuran.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Folketingets ombudsmand.

<i>Kilde: P4 Østjylland</i>