Mange brevstemte i Århus

Antallet af brevstemmer i Århus er højere end ved folketingsvalget i november 2001.

I alt 10.108 århusianere har benyttet sig af muligheden for at brevstemme forud for morgendagens folkeafstemning.

Tallet er en anelse højere end ved dobbelt-valget i november 2001, hvor 9.590 århusianer stemte pr. brev.

Stigningen i antallet af brevstemmer er dog tilsyneladende et lokalt århusiansk fænomen. I Danmark som helhed er tallet faldet end smule i forhold til det seneste valg.