Målrettet indsats mod spirituskørsel

I denne uge vil politiet foretage så mange spritkontroller som muligt som led i landsdækkende kampagne.

Fra mandag den 11. juni til og med søndag den 17. juni 2007 sætter Østjyllands Politi fokus på spirituskørsel

Politiindsatsen mod spirituskørsel er en del af en landsdækkende indsats, hvor der hver dag i perioden afholdes så mange spritkontroller som muligt.

Det vil ske ved både målrettede kontroller på faste pladser og ved øget opmærksomhed fra politiets patruljer.

- Vi ved fra en nylig fremlagt undersøgelse, at vi skal rette et særligt fokus på bilister mellem 18 og 24 år, og især deres kørsel i de sene aften- og første nattetimer, siger lederen af Færdselsafdelingen ved Østjyllands Politi, vicepolitiinspektør Kristian Thomsen på politi.dk.

Undersøgelsen viser også, at der er en øget risiko for at møde spiritusbilister på landet.

Politiet vil forsøge at afdække flest mulige spiritusbilister - i alle aldre - ved at alkoteste de bilister, man standser.

Kristian Thomsen håber, at bilisterne tager risikoen ved spirituskørsel alvorligt og undlader at blande spiritusindtagelse med kørsel.

Resultatet af politiets indsats vil blive offentliggjort i begyndelsen af uge 25.