Liste: Her skal hospitaler spare

Region Midtjylland skal spare - også på hospitalerne

Arkivfoto

Her kan du se forslagene til, hvad spareplanen hos Region Midtjylland vil have af konsekvenser for hospitalerne. Hospitalerne er kun et af flere områder, der skal spare penge i planen.

Se: Kæmpe spareplan offentliggjort

Aarhus Universitetshospital

Tilførsler

* Klinisk Mikrobiologi samles på Aarhus Universitetshospital

* Ikke-akut klinisk immunologi samles på Aarhus Universitetshospital.

* Radiologisk og skeletrøntgen vagt samles på Aarhus Universitetshospital

* Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus

Universitetshospital

* MarselisborgCentret flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Aarhus

Universitetshospital

Reduktioner

* IVF klinikken lukkes og aktiviteten flyttes til Hospitalsenhed Midt og

Hospitalsenheden Horsens

* Fedmekirurgi flyttes til Hospitalsenhed Midt

* Noget hovedfunktionsbehandling flyttes til regionshospitalerne

Hospitalsenhed Midt

Omflytninger

* Samling af modtagelsen af akutte patienter i Hospitalsenhed Midt på

Regionshospitalet Viborg, herunder lukning samt flytning af medicinske senge fra Regionshospitalet Silkeborg til Regionshospitalet Viborg

* Samling af Hospitalsenhed Midts intensiv kapacitet på Regionshospitalet Viborg

* Samlet Diagnostisk Center for Hospitalsenhed Midt

* Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau på Regionshospitalet Skive flyttes til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Tilførsler

* Får højt specialiseret fedmekirurgi fra Aarhus Universitetshospital

* Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital

* Får mammakirurgisk fællesfunktion fra Hospitalsenheden Vest

* Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau fra Hospitalsenheden Vest samles på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt

Reduktioner

* Ændring af akutklinikkerne i Silkeborg og Skive til enheder, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver)

* Øre-næse-hals ambulatorium flyttes til Hospitalsenheden Vest.

* Nyrecancerbehandling flyttes til Aarhus Universitetshospital og

Hospitalsenheden Vest

* Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital.

* Patologien flyttes til Regionshospitalet Randers

* Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

* Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og

Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenheden Vest

Tilførsler

* Øre-næse-hals ambulatorium flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

* Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

* Socialmedicin flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest

Reduktioner

* Ændring af akutklinikkerne i Ringkøbing og Holstebro til enheder, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver)

* Der etableres ikke som planlagt akutklinik i Lemvig

* Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Regionshospitalet Viborg

* Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau flyttes til Hospitalsenhed Midt

* Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital

* Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital

* Patologien flyttes til Regionshospitalet Randers

* Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenheden Horsens

Tilførsler

* Overtager nogle avancerede brokoperationer fra Aarhus Universitetshospital

* Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital

* Medicinsk afdeling udvides med fire senge.

Reduktioner

* Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

* Skanderborg Sundhedscenter nedlægges som fast tappested

Regionshospitalet Randers

Tilførsler

* Patologien samles på Regionshospitalet Randers

Reduktioner

* Ændring af akutklinikken i Grenå til enhed, der varetager diagnostiske ydelser (røntgenoptagelse og blodprøver)

* Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

Præhospitalet

Reduktioner

* Antallet af akutlægebiler og akutbiler reduceres

* 3 hjemmesygeplejerskeordninger og 1 udrykningslægeordning nedlægges

Psykiatrien

Omflytninger

* I Regionspsykiatrien Vest lukkes akutfunktionen i Holstebro og alle akutte patienter samles i Herning. Samtidig skal den ambulante aktivitet både i Herning og Holstebro udvides, og der skal etableres 12 hotelsenge i Holstebro.

* Overlægeberedskabsvagten samles

* Ambulante satellitter i Hedensted og Odder lukkes.

* Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik nedlægges som selvstændig enhed og indgår fremover i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.

* Afd. M, AUH Risskov nedlægges, og aktiviteterne samles på de andre to almenpsykiatriske afdelinger i Risskov: P og Q.

* Regionspsykiatrien Silkeborg nedlægges som selvstændig enhed, og der etableres en Regionspsykiatrien Midt, der består af Regionspsykiatrien Viborg/Skive og Regionspsykiatrien Silkeborg. Psykiatriens Hus i Silkeborg bevares. Patienterne fra Silkeborg indlægges fremover i Viborg i stedet for i Risskov.

Reduktioner

* Museum Ovartaci lukkes.